1-1 Toiminnan arvioinnista kehittämisen tiekarttaan

Toiminnan arvioinnista kehittämisen tiekarttaan

Miten yhdessä tunnistamme kehittämistarpeet ja asetamme tavoitteet muutokselle ja uudistamiselle? Arenan OD36-kuution avulla organisaation tai tiimin yhdeksää avaintoimintoa tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta. Näin pääsemme sovittamaan organisaatiopalapelin palasia yhteen ja rakentamaan tiekarttaa kehittämisen tueksi.

Organisaation avaintoimintojen kartoitus voidaan suorittaa haastattelujen ja kyselyiden avulla tai se voidaan tehdä myös työpajoissa ryhmätyönä. Joka tapauksessa kartoituksen tuotokset käsitellään työpajoissa, joissa myös asetellaan askelmerkkejä tulevaisuuteen ja ideoidaan tapoja muotoilla työtä ja organisaatiota uudella tavalla.