MUUTOS & VAIKUTTAMINEN

Muutoksissa vaikutetaan ihmisiin ja muotoillaan työtä

Mikä muutoksissa muuttuu? Muutos voi koskea strategiaa, organisaatiota, työtä, vuorovaikutustapoja tai osaamista. Kaikissa muutoksissa ihmisten tulisi saada toimimaan uusien tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti. Usein lähdetään siitä, että yritetään muuttaa ensin ihmisten ajattelua ja asenteita, josta seuraa myös käyttäytymisen muutos. Toinen tapa on muuttaa, muotoilla ihmisten psykologista, sosiaalista ja fyysistä ympäristöä tavalla, joka saa heidät toimimaan toisin.

Muutosohjauksen U-prosessi

Työpajoissa tehdään muutosta, opitaan ja luodaan uutta.

Muutoksen arkkitehdiksi

Valmennusta muutoksen ohjaajille ja johtajille.

Taitavaksi vaikuttajaksi

Viestintä- ja vaikuttajavalmiuksien kehittäminen.