YHTEISTYÖ & RYHMÄT

Ryhmädynamiikan ja sosiaalisten verkostojen voima

Organisaatiot kehittyvät yhä matalimmiksi ja verkostomaisimmiksi rakennelmiksi, jossa erilaiset tiimit ja ryhmät ovat toiminnan perussoluja. Meidän on jatkuvasti ponnisteltava, jotta eri yksiköiden, tiimien ja ihmisten välillä yhteistyö toimisi ja tieto kulkisi sujuvasti.  Organisaation sosiaalinen verkosto ja sen dynamiikka onkin yksi tärkeimmistä resursseistamme. Suurin osa tästä sosiaalisesta toiminnasta tapahtuu kuitenkin ns. epävirallisen organisaation tasolla eli ”pinnan alla” – puhutaan organisaatio- tai työkulttuurista.

Tiimi- ja ryhmätyön virittäminen

Tiimien, työryhmien ja työyhteisöjen tulisi aika-ajoin asettua peilin eteen ja perata toimintaansa.

Taitava ryhmien ja tiimien ohjaaminen

Valmennusta ryhmädynamiikan ja vuorovaikutuksen ilmiöihin.

Konfliktien hallinta ja
ristiriitojen sovittelu

Tukea työyhteisön pulmatilanteiden ratkaisemiseksi.