JOHTAMINEN & VUOROVAIKUTUS

Esimies ohjaa ihmisiä ja muotoilee rakenteita

Johtaminen on muodostumassa yhä vaativammaksi tehtäväksi. Johtajien ja esimiesten tulisi kyetä sekä hahmottamaan strategioita, toimimaan muutosarkkitehteinä, huolehtimaan resursseista ja työolosuhteista, vastaamaan tavoitteisiin pääsemisestä että ohjaamaan ja valmentamaan ihmisiä. Työssä ei pärjää olemalla vain hyvä ”manageri” mutta ei myöskään olemalla vain erinomainen ”leaderi”. Johtajana menestyäkseen tulee kyetä muotoilemaan organisaation rakenteita tavalla, joiden puitteissa voi onnistua myös ihmisten yksilöllisessä ohjaamisessa. Onnistuminen tiedon välittämisessä ja viestinnässä on myös yhä tärkeämpää.

 

Johtamistyön valmennukset

Johtamistyötä tarkastellaan systeemisesti eri toiminnoista ja tasoista käsin.

Esimies vuorovaikuttajana

Valmennusta ihmisten johtamisen eli leadership-taitojen kehittämiseksi.

Viestinnän taidot organisaatiossa

Miten onnistumme jakamaan oikea tietoa oikeaan aikaan oikeilla välineillä?