Marketta Vehkametsä

Coach, työnohjaaja, työvalmentaja, työyhteisösovittelija, kouluttaja, kuvataideterapeutti

Sosiodraama- ja ryhmätyönohjaaja
FM, eMBA, opintoja viestinnässä, johtamisessa, sosiaalipsykologiassa

International Coaching Federation (ICF) jäsen
Jäsen Arena Novan konsulttiverkostossa

toimipaikka: Helsinki

puh: +358 503030780
s-posti: marketta.vehkametsa(et)arenanova.fi
osoite: Arena Nova Oy, PL 615, 00101 Helsinki

Työkokemus ja konsultointialueet

Minä ja viestintä olemme kuuluneet yhteen koko työelämäni ajan. Aloitin toimittajan tehtävistä, jatkoin siitä viestinnän konsultointitehtäviin ja yritysviestinnän asiantuntijaksi. Olen ollut viestinnän ja markkinoinnin johtotehtävissä ja työtehtäviini on aina liittynyt runsaasti uudistamis- ja kehittämishankkeita. Muutosvalmennukseen liittyvää kouluttajakokemustakin on kertynyt jo melko lailla. Viime vuodet olen kehittänyt uusia näkökulmia ja taitoja viestintään. Olen kouluttautunut valmentajaksi, työnohjaajaksi, taideterapeutiksi ja sovittelijaksi. Asiantuntijuuteni fokusoituu nyt asioiden viestimisen sijasta yksilöiden ja ryhmien väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ja sen kehittämiseen. Käytän työssäni perinteisten menetelmien lisäksi taideterapeuttisia ja draamallisia työmenetelmiä sekä Mindfulnessia.  

Arena Novassa koulutan ja valmennan työelämän ihmissuhde- ja tiimityötaitoja, sekä vaikuttamis- ja viestintätaitoja. Urakehitykseen, ammatinvaihtoon ja työssä jaksamiseen liittyvät asiat ovat myös osaamisaluettani. Olen erikoistunut työyhteisösovitteluun työyhteisön ristiriitojen, konfliktien ja kiusaamisen ratkaisumenetelmänä. Palveluuni kuuluu myös yksilö- ja ryhmätyönohjaukset. Koulutan ja valmennan myös englanniksi.

Marketan palvelutarjotin

Coaching: työ- ja urakehitys, ammatinvaihto, yrittäjyys, työhyvinvointi

Työnohjaus; työn haasteet ja muutokset, ammatillinen kasvu, yhteistyö

Moniammatillinen tiimityö –valmennus ja työnohjaus

Keskusteleva työyhteisö –valmennus: parempaa yhteistyötä dialogisen viestinnän keinoin

Työyhteisösovittelu – tehokas menetelmä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuun

Konfliktinhallinta ja ristiriitojen ratkaisu esimiestaitona -koulutus

Stressin haltuunotto ja uupumisen ehkäisy - koulutus ja valmennus

Viestintä, vaikuttaminen ja esiintymistaidot - koulutus ja valmennus