RESURSSIT & OSAAMINEN

Kompetensseja arvioimalla parempaan osaamiseen

Organisaation suoriutumisen kannalta on keskeistä, että tunnistamme menestymisen kannalta keskeiset kompetenssit. Rekrytointi on yksi tärkeimmistä tavoista varmistaa oikeat resurssit ja osaaminen organisaatiossa. Mutta voimme myös kehittää ihmisten suoriutumista ja osaamista työssä arvioivan palautteen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin. Tehokas tapa arvioida omaa suoriutumista ja kompetensseja työssä ovat 360-kyselyt.

Psykologiset henkilö- ja kompetenssiarvioinnit

Psykologinen arviointi on tehokas väline kartoittaa työntekijän valmiuksia.

Johtamis- ja esimiesvalmiuksien 360-arviointi

360-arviointimenelmän avulla esimiehen toimintaa arvioidaan 32 valmiuden suhteen.

Osaamisen arviointi, palaute ja coachaus

Tavoitteena itseymmärryksen parantaminen ja kehittymisessä tukeminen.