Piiu Alén-Vuorela

Restonomi (Hotelli- ja ravintolaopisto)
Liikkeenjohdon linjakoulutus (E-Instituutti)
Työnohjaaja (Johtamistaidon opisto – JTO)
Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO)
Tarinateatteriohjaaja (Kasvunpaikka)

Suomen työnohjaajat ry ja Suomen psykodraamayhdistys ry, jäsen
Arena Nova Oy, verkostopartneri
Terveysklinikka Vuorela, omistajajäsen

Toimipaikka: Helsinki (pääkaupunkiseutu) ja Salo
Puh. 050 5411246, s-posti: piiu.alen-vuorela(at)arenanova.fi

Työkokemus ja osaamisalueet

  • Esimiestyön kouluttajana 6 v
  • HR 4v
  • Liike-elämäkokemusta kehittäjänä, johtotehtävissä ja johtoryhmissä 15v
  • Työnohjaus, coaching ja valmennustehtäviä
  • Luovan vuorovaikutuksen valmennuksia
  • Tarinateatteri-/ forumesityksiä työyhteisöissä

Erikoisosaaminen

  • Ryhmien ohjaaminen
  • Toiminnallisuus laajasti
  • Tiedostava ote
  • Scharmerin U-malli

Piiun palvelutarjotin

Coaching ja työnohjaus

Kohti tiedostavaa johtajuutta

Hyvät kokoukset – paremmat palaverit

Tiedostava kehityskeskustelu

Tiedostava vuorovaikutus

Voimavarapajat

Työyhteisön kehittämisprojektit

Työyhteisön kriisiapu

TYKY-päivät

Tarinateatteriesitykset