3-1 Tuunaamalla työhön lisää imua

Tuunaamalla työhön lisää imua

Työn tuunaaminen (job crafting) on uusi ja tehokas tapa lisätä työhön voimavaratekijöitä, ”työn imua”. Tuunaamisessa ihmiset itse ottavat vastuun oman työn kehittämisestä. Ihmisten motivaatio työssä onkin suoraan verrannollinen siihen, missä määrin he kokevat voivansa vaikuttaa työssä ja kuinka mielekkääksi he kokevat työnsä. Työn tuunaamiseksi ihmiset tarvitsevat työn muotoilun välineitä ja taitoja. Tuunaamista voidaan tukea valmennusten, työpajatyöskentelyjen tai yksilöllisen coachauksen avulla.