5-1 Johtamistyön valmennukset

Johtamistyön valmennukset

Arenan valmennuksissa johtamistyötä tarkastellaan aina sys­tee­mi­ses­ti. Esimiesten ja kaikkenlaista johtamistyötä tekevien on tärkeää hahmottaa, miten toimintaympäristö, strategiat, ra­ken­teet, sisäiset prosessit, vuo­ro­vai­ku­tuskulttuuri ja yk­si­löi­den valinnat ja käyttäytyminen vaikuttavat kaikkeen arjen toimintaan ja päätöksentekoon omassa organisaatiossa tai tiimissä. Organisaation toimintoja  tarkastellaan mm. OD36-mallin avulla. Lisäksi omia johtamisvalmiuksia on mahdollista kartoittaa 360-kyselyn avulla.