5-3 Viestinnän taidot organisaatiossa

Viestinnän taidot organisaatiossa

Onnistuminen tiedon jakamisessa, tiedon kulussa ja viestinnässä ovat elintärkeitä tekijöitä organisaation suoriutumisessa. Työtyytyväisyyskyselyissä tiedon kulku saa usein alhaisimpia pisteitä. Niinpä viestinnän tapoihin ja taitoihin on syytä panostaa jatkuvasti. Kyse ei ole vain sisäisestä tiedonkulusta vaan myös siitä, miten viestimme ympäristöömme. Viestinnän osaamisen koetinkivet ovat kaikki tilanteet, joihin  liittyy muutoksia tai jokin kriisi.