3-2 Työnohjaus ja coachaus

Työnohjaus ja coachaus

Työnohjaus ja coachaus ovat välineitä omien voimavarojen ylläpitämiseksi, uudistamiseksi ja oman työn kehittämiseksi. Työnohjauksessa keskiössä on tukea ihmisiä ajankohtaisten työhön liittyvien haasteiden käsittelyssä. Coachauksessa painopiste on yksilöllisten voimavarojen vahvistamisessa, tavoitteiden kirkastamisessa, motivaatiopolun askelmerkkien asettamisessa paikoilleen sekä työssä vaadittavien taitojen kehittämisessä. Työnohjaus ja coachaus voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.