2-1 Psykologiset henkilö- ja kompetenssiarvioinnit

Psykologiset henkilö- ja kompetenssiarvioinnit

Psykologinen arviointi on tehokas keino kartoittaa työntekijän valmiuksia ja kompetensseja työssä suoriutumiseksi. Arviointia voidaan käyttää rekrytointivalintojen lisäksi nykyisen henkilöstön osaamiskartoituksissa ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa.

Arvioinnit tukevat esimiehiä vaikeissa valintapäätöksissä ja tarjoavat arvokasta palautetietoa arviointeihin osallistuville henkilöille.