2-2 Johtamis- ja esimiesvalmiuksien 360-arviointi

Johtamis- ja esimiesvalmiuksien 360-arviointi

Johtamistyön 360-arviointimenetelmässä esimiehen toimintaa arvioidaan 32 valmiuden suhteen. Nämä ryhmittyvät kahdeksaksi laajemmaksi johtamistyön kokonaisuudeksi. 

Arvioinnin voivat suorittaa alaiset, kollegat, oma esimies ja arvioitava itse. Vastaaminen onnistuu verkossa internetin kautta. Tulokset käsitellään palautetilaisuudessa tai coachauksen yhteydessä.