2-3 Osaamisen arviointi, palaute ja coachaus

Osaamisen arviointi, palaute ja coachaus

Arvioinnin avulla tunnistetaan omat vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet. Palautetta arvioinnista työstetään henkilökohtaisissa coachaus-istunnoissa, joissa tuloksia pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään syvällisemmin.

Tavoitteena on oman itseymmärryksen parantaminen ja kehittämissuunnitelman rakentaminen. Arviointi voidaan suorittaa 360-kyselyn avulla, perustua itsearviointivälineisiin tai psykologisiin testeihin.