4-1 Tiimi- ja ryhmätyön virittäminen

Tiimi- ja ryhmätyön virittäminen

Tiimien, työryhmien ja työyhteisöjen tulisi aika-ajoin asettua peilin eteen. Virittäminen on tarpeen, kun haluamme kirkastaa perustehtävää, perata ryhmän toimintaa häiritseviä jumiutumia ja kehittää sisäistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Virittämisessä sovelletaan ryhmädynamikkaa, sosiometriaa ja systeemistä työskentelytapaa.