4-2 Taitava ryhmien ja tiimien ohjaaminen

Taitava ryhmien ja tiimien ohjaaminen

Valmennusta niille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan johtaa, ohjata ryhmiä tai fasilitoida ryhmätyöskentelyä. Perehdytään ryhmädynamiikan ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ilmiöihin. Harjoitellaan ryhmäinterventioiden ja toiminnallisten menetelmien käyttöä.