6-3 Taitava vaikuttaminen ja viestiminen

Taitava vaikuttaminen ja viestiminen

Vaikuttamisessa ihmiset pyritään saamaan ajattelemaan, valitsemaan ja toimimaan jollakin vaikuttajan toivomalla tavalla. Tavoite on muuttaa ”ihmisten mieliä”. Vaikuttaminen onkin tärkeä taito aina silloin kun yritetään saada aikaan muutoksia.

Valmennuksen tavoitteena on omien henkilökohtaisten vaikuttamisvalmiuksen ja kommunikointitaitojen arviointi ja kehittäminen InfluEra®-mallin avulla. Malli sisältää yhdeksän erilaista vaikuttamisen tyyliä tai roolia.

  • Perusteleminen ja järkeen vetoaminen
  • Jämäkkyys ja vaatiminen
  • Auktoriteetti ja vastuuseen vetoaminen
  • Liittoutuminen ja verkostovaikuttaminen
  • Neuvotteleminen ja vastavuoroisuus
  • Yhteistyö, auttaminen ja osallistaminen
  • Ystävällisyys ja positiivisuus
  • Tunteet ja inspiroiminen
  • Avittaminen, johdattelu ja valmentaminen

Valmennuksessa paikannetaan ja analysoidaan kunkin vahvuuksia ja heikkouksia vaikuttajana. Perehdytään vaikuttamisen psykologien perusteisiin. Harjoitellaan erilaisten vaikuttajaroolien käyttöä ja pyritään laajentamaan omaa roolirepertuaaria toimia erilaisissa vaikuttamis- ja viestintätilanteissa.