5-2 Esimies vuorovaikuttajana

Esimies vuorovaikuttajana

Johtajuus syntyy ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa ja perustuu aina yritykseen vaikuttaa toisiin. Arenan johtajuusvalmennuksissa perehdytäänkin vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan ilmiöihin ja niiden merkitykseen esimiestyössä.

Tärkeitä harjoiteltavia taitoja ovat esim. luottamuksen rakentaminen, ihmisten motivoiminen, inspiroiminen ja tukeminen työssä, palautteen antaminen, ihmisten osallistaminen päätöksentekoon ja delegoimisen taito.