ARENA DEMO

Welcome to your ARENA DEMO

Oletko
Kuinka tärkeäksi tai ajankohtaiseksi koit, että säätiössä käynnistettiin keväällä 2019 tällainen hanke tiimityön kehittämiseksi? Voit myös perustella vastaustasi kirjoittamalla alla olevaan ruutuun.
Osallistuitko 2019 huhti-lokakuun aikana jonkin tiimin toiminnan suunnitteluun liittyvään työhön? Kyse on voinut olla tiimipalaverista tai muusta työstä, jossa tiimin tehtäviä, työprosesseja ja toimintamalleja on pohdittu tai kuvattu. Voit myös perustella vastaustasi.
Jos osallistuit tiimityön suunnitteluun, miten hyödylliseksi koit tällaiseen työskentelyyn osallistumisen? Koitko, että saitte riittävällä tavalla vietyä asioita eteenpäin? Voit myös perustella vastaustasi.
Miten arvioi työskentelyn laatua: saatiin paljon aikaan vs. vain vähän aikaan
Mitä muuta tulee mieleesi vuoden 2019 aikana tapahtuneesta tiimityön suunnittelusta? Kirjoita ajatuksiasi tähän alle. Siirry sitten kyselyn OSAAN 2.
Käytä kohtien 1-9 arvioinnissa seuraavaa asteikkoa:
1 = täysin eri mieltä ..... 4 = neutraali (en osaa sanoa)..... 7= täysin samaa mieltä
Työskentely oli innostavaa ja saimme mielestäni paljon aikaan.
Osallistuitko 2019 huhti-lokakuun aikana jonkin tiimin toiminnan suunnitteluun liittyvään työhön? Kyse on voinut olla tiimipalaverista tai muusta työstä, jossa tiimin tehtäviä, työprosesseja ja toimintamalleja on pohdittu tai kuvattu. Voit myös perustella vastaustasi.