A.AALTO TIIMIKYSELY DRAFT

OSA 1. TIIMITYÖN SUUNNITTELUHANKE VUONNA 2019

Tässä osassa sinua pyydetään arvioimaan tiimityön suunnitteluvaihetta vuoden 2019 aikana.

Jos et osallistunut ko. tiimien toimintaan tai et muulla tavalla ollut mukana tiimityön kehittämisessä tai et ollut säätiössä töissä tuona aikana, siirry suoraan kyselyn osaan 2.

Työskentelitkö vuoden 2019 huhti-lokakuun aikana yhdessä tai useammassa seuraavista tiimeistä (jotka siis olivat vielä tuolloin ”suunnitteilla”): Museotiimi, Kokoelma- ja näyttelytiimi, Restaurointitiimi, Tapahtumatiimi, Viestintätiimi, Hallintotiimi.
Osallistuitko vuoden 2019 aikana tiimien vetäjille tarkoitettuihin työpajoihin (yhteen tai useampaan)?
Kuinka tärkeäksi tai ajankohtaiseksi koit, että säätiössä käynnistettiin keväällä 2019 tällainen hanke tiimityön kehittämiseksi? Voit myös perustella vastaustasi kirjoittamalla alla olevaan ruutuun.
Osallistuitko 2019 huhti-lokakuun aikana jonkin tiimin toiminnan suunnitteluun liittyvään työhön? Kyse on voinut olla tiimipalaverista tai muusta työstä, jossa tiimin tehtäviä, työprosesseja ja toimintamalleja on pohdittu tai kuvattu. Voit myös perustella vastaustasi.
Jos osallistuit tiimityön suunnitteluun, miten hyödylliseksi koit tällaiseen työskentelyyn osallistumisen? Koitko, että saitte riittävällä tavalla vietyä asioita eteenpäin? Voit myös perustella vastaustasi.
Arena Novan valmentajat vetivät vuonna 2019 sarjan tiimityöpajoja: koko henkilöstölle yhden tilaisuuden keväällä ja toisen syksyllä sekä tiimien vetäjille neljä suppeampaa työpajaa. Missä määrin osallistuminen näihin työpajoihin lisäsi ymmärrystäsi tiimityöskentelyn periaatteista ja käytännöistä ja/tai antoi työvälineitä tiimityöskentelyn suunnitteluun ja aloittamiseen? Voi myös perustella vastaustasi.

Alla on joukko väittämiä. Arvioi missä määrin ne kuvaavat oman tiimisi toimintaa ja/tai omaa toimintaasi tiimissä.

Tee arviointi seuraavaa asteikkoa käyttäen: 1= olen täysin eri mieltä .... 5= olen täysin saamaa mieltä.

Työskentely oli innostavaa ja saimme mielestäni paljon aikaan.
Työskentely oli haastavaa koska asiat olivat monimutkaisia tai oli vaikeaa hahmottaa asioita.
Meillä oli tiimissä liian vähän yhteistä aikaa tällaiselle pohdiskelulle.
Tiimin vetäjä (vetäjät) onnistui hyvin osallistamaan ja ohjaamaan ihmisiä yhteiseen työskentelyyn.
Olisin itse voinut olla aktiivisempi osallistumaan tai laittamaan oman panokseni tiimin käyttöön.
Mitä muuta tulee mieleesi vuoden 2019 aikana tapahtuneesta tiimityön suunnittelusta? Kirjoita ajatuksiasi tähän alle. Siirry sitten kyselyn OSAAN 2.
SIIRRY NYT KYSELYN OSAAN 2 KLIKKAAMALLA RUUTUA "SEURAAVA"

OSA 2. TIIMITYÖN TOIMINNAN ARVIOINTI VUODEN 2020 AJALTA

Tiimit ovat nyt xxxkuussa 2020 toimineet noin vuoden ajan. Seuraavassa sinua pyydetään arvioimaan sitä, miten hyvin tiimityö on sujunut ja kehittynyt tämän kuluneen vuoden aikana.

Oletko työskennellyt vuoden 2020 aikana yhdessä tai useammassa tiimissä (koko ajan tai osan ajasta).
Tiimityön vaikutus omaan työskentelyysi. Onko uusi tiimiorganisaatio ja toiminta tiimeissä muuttanut jollakin tavalla sitä tapaa, jolla teet tällä hetkellä työtäsi? Pohdi, millä tavoin tiimityöllä on voinut olla niin myönteisiä kuin kielteisiäkin vaikutuksia.

1. Arvioi ensin kuinka paljon tiimityö on vaikuttanut myönteisesti omaan työskentelyysi tai tukenut sinua suoriutumaan paremmin työssäsi.
2. Arvioi seuraavaksi kuinka paljon tiimityö on vaikuttanut kielteisesti omaan työskentelyysi? Missä määrin se on esim. vaikeuttanut asioiden hoitoa tai lisänyt työkuormaasi?
Kerro tarkemmin millä tavoin tiimityöllä on ollut myönteisiä ja/tai kielteisiä vaikutuksia omaan työskentelyysi taikka miksi sillä ei ole ollut mitään vaikutusta.

TIIMIN TOIMINNAN ARVIOINTIA. Alla on joukko väittämiä. Arvioi missä määrin ne kuvaavat asiantiloja omassa tiimissäsi.

Arvioi kutakin väittämää asteikoilla 1= täysin eri mieltä ..... 5= täysin samaa mieltä.

Tiimin perustehtävä ja tavoitteet ovat selkeitä. Tiedämme mitä meidän tulee saada aikaan.

Tiimien jäsenten tehtävä- ja työnjako tai roolit ovat selkeitä.

Tiimin sisäinen yhteistyö, vuorovaikutus, tiedonkulku on sujunut hyvin.
Kykenemme tarvittaessa tiimissä tekemään yhdessä myös päätöksiä.
Tiimin vetäjän rooli ja toimintatavat ovat hyvin tukeneet tiimin työskentelyä.
Säätiön eri tiimien välinen työnjako on selkeä.
Yhteistyö säätiön muiden tiimien kanssa on toiminut hyvin.
Kerro tarkemmin mikä tiimityössä toimii hyvin ja/tai mikä toimii huonommin?
Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet säätiön tiimityön malliin ja sen toimivuuteen tällä hetkellä?
Minkälaisia ajatuksia tai ehdotuksia sinulla on siihen, millä tavoin tiimityötä tai organisaatiota säätiössä voisi jatkossa vielä kehittää?
Kiitos vastauksistasi. Voit tarvittaessa vielä palata taaksepäin tarkistaaksesi tai muuttaaksesi vastauksiasi.

PAINA SEURAAVAKSI RUUTUA "LÄHETÄ" LÄHETTÄÄKSESI VASTAUKSESI.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *